Базираният на amlodipine антихипертензивен режим осигурява по-добра сърдечносъдова защита при пациентите с диабет тип 201/12/2008

Базираното на amlodipine лечение на артериалната хипертония намалява значимо честотата на сърдечносъдови инциденти и реваскуларизационни процедури при пациенти с диабет тип 2 с 14%, като резултатът е сравним с този, постигнат в общата изследвана популация (редукция с 16%), показа подгрупов анализ на резултатите от ASCOT-понижаващ артериалното налягане клон (1). В проучването ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.