България e последна в Европа по качество на диабетни грижи


dd 01/12/2008

Реалността: висока смъртност от свързани с диабета сърдечносъдови заболявания, висока честота на бъбречна недостатъчност, висока честота на ампутации, висок дял на пациенти с ниво на хемоглобин А1с над 7%, висока честота на хоспитализации и повторни хоспитализации… С други думи – в България имаме голяма недиагностицирана или лошо лекувана популация с диабет в първичната здравна мрежа […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.