Агресивно липидопонижаване при пациенти с диабет, коронарна болест и бъбречно увреждане



01/12/2008

Интензивната липидопонижаваща терапия със статин (atorvastatin 80 mg/ден спрямо 10 mg/ден) намалява риска за бъдещи сърдечносъдови събития с 25% при пациенти с диабет, стабилна коронарна артериална болест и лека до умерена степен на хронична бъбречна недостатъчност, показаха резултатите от субанализ на данните от проучването TNT, публикувани в Mayo Clinic Proceedings (1). „Пациентите с диабет и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.