Витамин С намалява риска за диабет тип 201/10/2008

Високите плазмени нива на витамин С и в по-малка степен повишената консумация на плодове и зеленчуци са свързани с по-нисък риск за развитие на диабет тип 2, показаха резултатите от проспективно, популационно-базирано европейско кохортно проучване.

Една от ключовите препоръки за профилактика на хроничните заболявания е всекидневен прием на поне пет порции плодове и зеленчуци. Данните от епидемиологичните изследвания, проведени до момента, подкрепят подобна връзка и при диабет тип 2, без да бъдат достатъчно убедителни.

От друга страна, плазмените нива на витамин С са добър показател за консумацията на плодове и зеленчуци, тъй като в развитите страни почти 90% от витамина се набавят именно от тях.

В настоящото проучване са включени 21 831 здрави хора на възраст между 40 и 75 години (средна възраст 58 години) от 35 клинични практики. Информацията относно стила на живот, физическата активност, хранителния режим и антропометричните показатели на участниците е била събрана с помощта на специализирани въпросници. Изследвана е серумната концентрация на витамин С.

Плазмените нива на витамин С са били по-високи при жените, в сравнение с мъжете, както и при тези от участниците, които са консумирали повече храни с високо съдържание на фибри, плодове и зеленчуци. Установена е обратна корелация между нивата на витамина и показателите възраст, индекс на телесна маса (ИТМ), обиколка на талията, общ енергиен внос и прием на мазнини.

Участниците с най-висока концентрация на витамин С са били непушачи, физически активни, по-образовани, по-често са консумирали алкохол и са приемали хранителни добавки с витамини.

По време на 12-годишния период на проследяване са били диагностицирани 735 случая на диабет тип 2 (3.2% честота). Заболеваемостта не е била асоциирана с фактори като сезонност, общ енергиен внос, прием на мазнини, както и на храна, богата на фибри.

Високата концентрация на витамин С, обаче, е била свързана с намален риск за развитие на диабет тип 2. Средните плазмени нива на витамин С са били по-ниски при пациентите с диабет, съпоставени със здравите контроли (0.76 mg/dl спрямо 0.95 mg/dl, съответно). След включване на ИТМ и обиколката на талията в статистическия анализ, коефициентът на вероятност (odds ratio, OR) за диабет при представителите с най-висока концентрация на витамин С е бил 0.38 (р<0.001).

Интерес представлява фактът, че ниските плазмени нива на витамин С са били доказани още преди появата на диабета, което предполага, че повишеният внос на витамина може да има протективен ефект и да възпрепятства развитието на заболяването.

При консуматорите на най-големи количества плодове и зеленчуци, OR за диабет е бил 0.78. Протективният ефект е бил по-изразен при плодовете, в сравнение със зеленчуците (OR 0.70 спрямо OR 0.80, съответно).

„Високите плазмени нива на витамин С, и в по-малка степен, повишената консумация на плодове и зеленчуци, намаляват значимо риска за диабет тип 2,“ коментират авторите. „Нашите резултати подчертават благоприятния ефект на хранителния режим, богат на плодове и зеленчуци при профилактиката на диабета“.

Тъй като плодовете и зеленчуците се явяват основен източник на витамин С, то дори приемът на малки количества от тях, може да възпрепятства развитието на заболяването. Предполага се, че протективният им ефект нараства с повишения внос на този вид храна.

Д-р Кремена ДИМИТРОВА

Използван източник:

1. Harding A., Wareham N., Bingham S. et al. Plasma vitamin C level, fruit and vegetable consumption, and the risk of new-onset type 2 diabetes mellitus. Arch Intern Med 2008; 168: 1493-1499 http://archinte.ama-assn.org