ДОБЪР ДЕН01/10/2008

Тазгодишният научен форум на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD), който се състоя през септември в Рим, показа настъпващия бум на медицинските технологии в диабетологията и свързаната с нея фармацевтична индустрия.

Фокусът на вниманието и в изложбената зала, и в научните съобщения, и в дискусиите между колегите бе бъдещият“изкуствен панкреас”. Става дума за пълното интегриране между система за постоянно мониториране на глюкозата и помпа за постоянна инфузия на инсулин – едно автоматизирано и компютъризирано решение, което да наподобява максимално физиологичната дейност на панкреаса.

Фирми, инвестиращи в тази област, демонстрираха системите си за персонално постоянно мониториране на глюкозата. Тези системи се състоят от сензор, който се имплантира подкожно, трансмитер на данните и приемател (рисивър). Данните могат да се изписват върху монитор (екран) или да се прехвърлят в компютър. Освен събиране и обработване на ретроспективни данни за продължителен период от време и изображения под формата на графики, системите имат и вградена аларма, която предупреждава при хипо- или хипергликемия с помощта на звук или вибрация.

Данните от компютъра на пациента могат да се изпращат по електронен път на лекуващия лекар, а той – от своя страна може да се консултира във виртуалната реалност с водещите експерти в света… Това е част от съвременната тенденция за глобализация на медицинските услуги с цел да се подобри тяхното персонално качество.

Друг акцент на изложението бяха апаратите за измерване на телесните мазнини, на гликирания хемоглобин и дори… на ендотелната дисфункция, предназначени за използване в лекарските кабинети. Демонстрирани бяха и нови модели на глюкомери, които стават все по-малки на размери, по-елегантни на външен вид и по-лесни за използване.

Прогнозите са, че през следващите години все повече от изследванията ще се правят от отделния клиницист (резултатите ще се отчитат за броени минути) и само за най-сложните и комплексни анализи ще се стига до лабораториите. Това ще е фундаментална промяна в поведението на лекарите и ще повлече след себе си възможности за повишени индивидуални доходи за практикуващите в амбулаторни условия, както и за намалени разходи на болниците.

Отсъствието на Pfizer и Roche от изложбените зали бе забелязано и коментирано от всички. Присъствието на над 17 000 лекари от цял свят бе показателно за значението на събитието и интереса на индустрията към него (фирмите покриват повечето от разходите на присъстващите колеги).

EASD’08 ще остане в историята на диабетологията и с представените резултати от 10-годишното проследяване на живите участници в проучването UKPDS. Какво показа това 30-годишно епохално изследване на диабет тип 2, може да прочетете в рубрика Терапия.

Приятно четене на Доктор D!