Пациентите с диабет имат по-висок риск за пневмония01/10/2008

Диабетът увеличава риска за свързани с пневмония хоспитализации с 26%, като неадекватният гликемичен контрол повишава още повече този риск, показаха резултатите от популационно-базирано, случай-контрола проучване в Дания (1).

Пациентите с диабет имат повишена склонност да развиват пневмония поради различни причини – увеличен риск за аспирация, хипергликемия, нарушена имунна защита, намалена белодробна функция, белодробна микроангиопатия и придружаващи заболявания.

В сравнение с хората без диабет, диабетно болните имат 1.26 пъти по-висок относителен риск за хоспитализации поради пневмония, като при случаите с диабет тип 1 този риск е повишен 4.43 пъти, а при тези с диабет тип 2 – 1.23 пъти.

Давност на диабета над 10 години е била свързана с 1.37 пъти по-висок риск. След изключване на влиянието на други променливи, които могат да оказват влияние върху резултатите, при пациентите с хемоглобин А1с 9% – 1.60 (+60%) в сравнение с недиабетиците.

И двата типа диабет са рискови фактори за хоспитализация поради пневмония, но незадоволителният дългосрочен гликемичен контрол убедително повишава този риск, смятат авторите.

Те препоръчват при пациентите с диабет да се провежда активна профилактика с противогрипна и антипневмококова ваксина (Pneumo 23), особено при случаите с по-голяма давност на метаболитното нарушение, както и да се предприемат мерки за подобряване на гликемичния контрол.

Проучването е проведено въз основа на медицинските досиета на 34 239 пациенти, постъпили на болнично лечение поради пневмония, и 342 390 здрави хора от общата популация (контроли).

През последните десет години хоспитализациите поради пневмонии, в следствие на усложнена грипна инфекция, да се увеличили в развитите страни с 20 до 50%. Диабетът повишава риска за подобни хоспитализации с 25 до 75%.

Грипен сезон 2008/2009: препоръки за ваксиниране

Най-подходящ е периодът октомври-ноември.

Световната здравна организация (СЗО) препоръча противогрипните ваксини* за сезон 2008/2009 за Северното полукълбо да съдържат:

– A/Brisbane/59/2007 (H1N1)-подобен вирус

– A/Brisbane/10/2007 (H3N2)-подобен вирус

– B/Florida/4/2006-подобен вирус

Годишно противогрипно ваксиниране се препоръчва при:

– всички (включително деца в училищна възраст), които искат да намалят риска за заболяване или трансмисия на инфекцията на други индивиди

– всички деца на възраст 6 месеца-18 години

– всички хора на възраст >50 години

– жени, за които се предполага че ще са бременни по време на грипния сезон

– възрастни и деца с хронични белодробни (включително астма), сърдечносъдови (с изключение на хипертония), бъбречни, чернодробни, хематологични или метаболитни (включително диабет) заболявания

– възрастни и деца с намален имунитет или имуносупресия (включително индуцирана от медикаменти или HIV)

– възрастни и деца, които имат заболявания, компроментиращи дихателната функция или отделянето на белодробни секрети (напр. когнитивна дисфункция, травми на гръбначния мозък, невро-мускулни нарушения)

– обитатели на старчески домове

– медицински персонал

– всички здрави членове на семейство, които са в контакт с деца 50 години, и особено тези, които са в контакт с деца <6 месеца

– всички здрави членове на семейство (включително деца), които са в контакт с индивиди, страдащи от заболявания, които ги правят рискови за усложнения на грипна инфекция

*В България са регистрирани три противогрипни ваксини: Vaxigrip на Aventis Pasteur (инактивирана, фрагментиран вирус – сплит), Influvac на Solvay Pharma (инактивирана, субюнитна) и Inflexal V на Berna Biotech (вирозомна, адювантна)

Използван източник:

1. Kornum J., Thomsen R., Riis A. et al. Diabetes, glycemic control, and risk of hospitalization with pneumonia.A population-based case-control study. Diabetes Care 2008, 31: 1541-1545 http://care.diabetesjournals.org