Пациентите с диабет имат по-висок риск за пневмония01/10/2008

Диабетът увеличава риска за свързани с пневмония хоспитализации с 26%, като неадекватният гликемичен контрол повишава още повече този риск, показаха резултатите от популационно-базирано, случай-контрола проучване в Дания (1). Пациентите с диабет имат повишена склонност да развиват пневмония поради различни причини – увеличен риск за аспирация, хипергликемия, нарушена имунна защита, намалена белодробна функция, белодробна микроангиопатия и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.