Metformin превъзхожда СУП по отношение на риска за миокарден инфаркт01/10/2008

Лечението на пациенти с диабет тип 2 с metformin е свързано с по-ниска честота на остър миокарден инфаркт (МИ) в сравнение с приложението на сулфонилурейни препарати, показаха резултатите от проучване в Дания, представени на тазгодишната среща на European Association for the Study of Diabetes (EASD) през септември в Рим, Италия (1).

Анализът е обхванал данните на 10 616 пациенти с диабет тип 2, постъпили на болнично лечение поради остър МИ през периода 1996 и 2004 година.

След изключване на влиянието на продължителността на диабета, придружаващите заболявания, прилаганите други лекарства и социалноикономическите фактори, монотерапията с metformin е била свързана с 14% по-ниска честота на хоспитализации поради MИ в сравнение с лечението със СУП, докато монотерапията с инсулин е била асоциирана с 8% по-малък риск.

Пациентите, които са получавали всяка една комбинация от посочените лекарства, не са имали намален риск за МИ в сравнение с взималите само СУП. Данните от анализа се отнасят предимно за glibenclamide, като по-новите представители на класа вероятно не водят до същата степен на риск.

Metformin е утвърдена начална терапия на диабет тип 2, като изводите от проучването в Дания също подкрепят тази стратегия.

Данните за комбинираното прилагане на metformin и СУП са противоречиви, потвърди мета-анализ на резултатите от девет обсервационни проучвания, обхванали пациенти с диабет тип 2 в Канада, САЩ и Европа. Лечението с тази комбинация е свързано с повишена честота на хоспитализации поради сърдечносъдови инциденти в сравнение с монотерапията с всеки един от двата класа противодиабетни средства или със спазването само на диетичен режим (2).

Използвани източници:

1. http://www.theheart.org/article/902905.do

2. Rao A., Kuhadiya N., Reynolds K., Fonseka V. Is the combination of sulfonylureas and metformin associated with increased risk of cardiovascular disease or all-cause mortality? A meta-analysis of observational studies. Diabetes Care 2008, 31 (8): 1672-1678 http://care.diabetesjournals.org