Лечението с metformin намалява риска за смърт01/10/2008

Лечението на пациенти с диабет тип 2 с metformin, прилаган самостоятелно или в комбинация с други перорални антидиабетни средства, е свързано с 23% по-нисък риск за смърт от всякаква причина в сравнение с несъдържащи този медикамент режими, показаха резултатите от обсервационно кохортно проучване (1). Средният период на проследяване при лекуваните с metformin е бил 62+/-17 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.