Клинични предиктори за прогресиране на диабет тип 201/10/2008

По-младата възраст и по-голямото наддаване на тегло са най-силните предиктори за прогресиране на диабет тип 2, дефинирано като ниво на хемоглобин А1с=/>7% и необходимост от назначаване на терапия с антидиабетни средства, показаха резултатите от едногодишно проследяване на новодиагностицирани и нелекувани медикаментозно пациенти. Подобна група, поради тенденцията за влошаване на гликемичния контрол, трябва да бъде обект […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.