Инсулин NovoMix® 30 е подходящо решение, когато базалният инсулин не може повече да поддържа гликемичния контрол01/10/2008

Субанализ на проучването PRESENT показа, че готовата аналогова смес бифазен инсулин aspart 30 е възможност за лесно интензифициране на инсулиновото лечение При пациенти с диабет тип 2, при които досегашният режим с базален инсулин не може повече да постига гликемичните цели, преминаването към лечение с бифазен инсулин aspart 30 (BIAsp 30, NovoMix® 30)* подобрява контрола […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.