Фамилна предиспозиция към микроваскуларни усложнения при диабет тип 101/10/2008

Фамилни фактори повлияват риска за микроваскуларни усложнения при хората с диабет тип 1, които изглеждат независими от фамилната предиспозиция към самото заболяване, показаха резултатите от случай-контрола проучване, публикувани в Journal of Endocrinology & Metabolism (1). Рискът при пробандите от женски пол е по-висок.

В изследването, започнало през 1988 година, са били включени 8114 пациенти с диабет тип 1 от 6707 семейства в САЩ. Диагнозата е била поставена под 30-годишна възраст и всичките диабетно болни са се нуждаели от инсулиново лечение.

Целта на проследяването (продължило до 2004 година) е била да се изследват фамилните рискови фактори за развитието на макроангиопатия (ретино-, невро- и нефропатия), както и половите различия в това отношение. Пациентите, които не са развили усложнения след 15 години, са били включени в анализа като случаи без усложнения.

Данните показват, че наличието на усложнения при сиблинг (брат, сестра) повишава риска за усложнения при пробандите: 9.9 пъти (р<0.001) за ретинопатия; 6.2 пъти – за нефропатия (р<0.001) и 2.2 пъти за невропатия (р<0.05).

В сравнение с пробандите на пациенти с диабет тип 1 от мъжки пол, тези от женски пол са имали по-висок риск за ретинопатия – 1.7 пъти (р<0.001) и за невропатия – 2 пъти (р<0.001).

Случаите с диабет тип 1, диагностициран на възраст от пет до 14 години, са били с по-висок риск за усложнения в сравнение с тези, при които метаболитното нарушение се е изявило на по-ранна детска възраст или след пубертета.

Наличието на едно микроваскуларно усложнение е било свързано с повишена вероятност за наличието и на останалите две.

При родител с диабет тип 2, рискът при пациентите за появата на нефропатия е бил по-висок (до 1.9 пъти, р<0.01), но не и при родител с диабет тип 1.

Диабетната микроангиопатия има генетична основа, която изглежда е независима от предизпозицията към диабет тип 1, смятат авторите.

Използван източник:

1. Monti M., Lonsdale J., Montomoli C. et al. JCEM 2007, 92 (12):4650-4655 http://jcem.endojournals.org