Експериментални терапии на диабетната нефропатия01/10/2008

Exendin 4 (DPP-4 резистентен дългодействащ GLP-1 аналог) може да влияе благоприятно върху диабетната нефропатия (ДН) посредством антиинфламаторно и антиисхемично действие в бъбречната тъкан. Той намалява значимо уринната екскреция на албумин и тъканното увреждане (подобрява хиперфилтрацията, понижава експанзията на мезангиалния матрикс, експресията на TGF-beta1, ICAM-1 и инфилтрацията с макрофаги), като тези директни ренопротективни ефекти на GLP-1 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.