Една четвърт от хората с дългогодишен диабет тип 1 продължават да произвеждат инсулин01/10/2008

Около 27% от пациентите с над 50-годишна давност на диабет тип 1 имат остатъчна инсулинова секреция, показаха изненадващо резултатите от проучване на изследователи в Joslin Diabetes Center, докладвани на тазгодишните научни сесии на Американската диабетна асоциация.

В проучването са участвали 300 пациенти с давност на диабет тип 1 над 50 години и относително малко свързани със заболяването усложнения. Тези хора са „медалисти“ на Joslin Diabetes Center (www.joslin.org/733_Medalist.asp) и са обект на изследвания с цел да се установи причината да бъдат „защитени“ от развитието на микроангиопатия (ретинопатия, нефропатия и невропатия), въпреки 50-годишната анамнеза за диабет тип 1.

52 души са били позитивни за автоантитела като IA2 и GAD – показател за остатъчни островни клетки, които произвеждат С-пептид и инсулин.

Повишени титри на IA2 или на GAD са били измерени при 31% от медалистите, а наличието на С-пептид – при 20.4%, независимо от прилаганата терапия с екзогенен инсулин.

Позитивни за автоантитела са били 27.4% от диабетните ветерани с нива на С-пептид между 0.1 и 0.5 ng/ml, което показва остатъчна инсулинова продукция.