Въвеждане на лечението с инсулинова помпа в България


dd 01/07/2008

Първите системни опити за лечение* с инсулинова помпа в България стартираха през март 2007 при 14 наши пациенти с диабет тип 1, на средна възраст 9.09+/-6.06 г. Изследваният изходен НbА1с e 9.01+/-2.05% (от 6.8 до 12.3%). Лечението с инсулинова помпа се започна след предварително обучение за техническото обслужване на помпата и подробно запознаване с нейните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.