Рутинното самонаблюдение на кръвната глюкоза от пациенти с диабет тип 2, които не са лекувани с инсулин, не води до подобряване на гликемичния контрол


dd 01/07/2008

При пациенти с диабет тип 2, които не прилагат инсулинова терапия, рутинното самонаблюдение на стойностите на кръвната глюкоза (с или без допълнително обучение за самостоятелно интерпретиране на резултатите) не носи клинично значими ползи и може да има негативно отражение върху качеството на живот при тези болни, показаха изненадващо резултатите от две проспективни рандомизирани проучвания, публикувани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.