Ролята на имунната система в патогенезата на метаболитния синдром и диабет тип 201/07/2008

Цитокин-медиираното активиране на имунната система е в тясна връзка с развитието на метаболитния синдром (МетС), диабет тип 2 и атеросклерозата, като инхибирането на различните пътища на възпалението отваря нови възможности за тяхната превенция и лечение (1). Данните от плацебо-контролирано проучване посочиха, че блокирането на интерлевкин-1 (IL-1) при пациенти с диабет тип 2 чрез подкожното приложение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.