Препоръчваните прицелни нива на LDL-C и на артериално налягане са оптимални за първична превенция на ССЗ при диабет тип 2


dd 01/07/2008

Хората с диабет тип 2 имат повишен риск за сърдечносъдово заболяване (ССЗ), но до момента не бе проведено изследване, което да посочи дали контролът на двата рискови фактори – LDL-холестерол и артериално кръвно налягане – отвъд препоръчваните в практическите указания прицелни нива може допълнително да понижи свързания с диабета риск за сърдечносъдови събития. Авторите на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.