Инсулин glargine не отстъпва по ефективност на инсулин lispro при пациенти с диабет тип 2


dd 01/07/2008

Базалният инсулин glargine е по-лесен за прилагане, намалява риска за хипогликемии, броя на инжектиранията и честотата на самоконтрола на кръвната глюкоза в сравнение с прандиалния инсулин lispro, като успоредно с това постига сходно на lispro понижаване на гликирания хемоглобин (А1с) при пациенти с диабет тип 2 и неадекватен преди това контрол с перорални антидиабетни средства […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.