„Златен стандарт” за диагностициране на диабетната кетоацидоза?01/05/2008
Лабораторното измерване на серумните нива на кетоновото тяло beta-hydroxybutyrate (beta-OHB, BOHB) може да бъде „златен стандарт” за диагностициране на диабетната кетоацидоза (ДКА), показа ретроспективен анализ на данните при хоспитализирани пациенти в Mayo Clinic поради ДКА, публикуван през април в списание Diabetes Care (1). Резултатите от общо 466 болни, от които 129 деца, показват, че серумни нива на бикарбонати (HCO3) 18 mEq/l (приетата гранична стойност за диагностициране на ДКА) отговарят на нива на BOHB от 3.8 mmol/l при възрастните и 3 mmol/l при децата. Използвайки стойности на BOHB =/>3.8 mmol/l при възрастни и =/>3 mmol/l при деца с хипергликемия, авторите са успели да установят 248 епизоди на ДКА при 200 пациенти с диабет. Според тях, BOHB трябва да бъде включен в диагностичните критерии за ДКА и дори да се превърне в „златен стандарт” за количествена оценка на вероятността. Това ще доведе до намаляване на неразпознатите навреме епизоди на ДКА. Понастоящем диагнозата на ДКА се поставя въз основата на неспецифични критерии ( HCO3 и pH) и количествена оценка (кетонемия/кетонурия). Използван източник: 1. Sheikh-Ali M., Karon B., Basu A. et al. Can serum в-hydroxybutyrate be used to diagnose diabetic ketoacidosis? Diabetes Care 2008;31:643-647 http://care.diabetesjournals.org