Установени са рисковите фактори за падания при възрастни хора с диабет


dd 01/05/2008

Намалената скорост на моторна проводимост на n. peroneus, по-високите нива на цистатин-C и понижената контрастна чувствителност на зрението са причини за повишената честота на паданията при възрастните хора с диабет, показаха резултатите от обсервационно проучване, публикувани през март в Diabetes Care (1). Пациентите с диабет на напреднала възраст имат анамнеза за по-чести падания, но до […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.