При пациенти с диабет тип 201/05/2008
При пациенти с диабет тип 2 да се поддържа стойност на А1с <7%, препоръчват в новите си обединени указания Американската диабетна асоциация (ADA) и Европейската асоиация за изследване на диабета (EASD) (1, 2). Терапевтичните цели трябва да бъдат индивидуализирани при всеки пациент в зависимост от неговата възраст, способността му да спазва предписвания лечебен режим, наличието на придружаващи заболявания, стила на живот, очакваната продължителност на живот и риска за хипогликемия. Диабет тип 2 е прогресиращо заболяване, което се дължи на намаляване на бета-клетъчната функция. Добрият гликемичен контрол предпазва от появата или забавя прогресирането на хроничните усложнения на заболяването. Прогресивната загуба на бета-клетъчната функция при диабет тип 2 означава, че е необходимо стъпаловидно включване на допълнителна фармакотерапия при повишаване на нивата на А1с =/>7%. ADA и EASD публикуваха и ревизиран единен алгоритъм за лечение на хипергликемията при диабет тип 2 (3). Използвани източници: 1. Nathan D., Buse J., Davidson M. et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia 2006, 49: 1711-1721 www.springerlink.com/content/24j1675h2p72636v/fulltext.pdf 2. Фармакологично лечение на диабет тип 2. Доктор D 2007, бр. 3/есен: 8-12 3.Ревизия на алгоритъма за лечение на хипергликемията при диабет тип 2. Доктор D 2007, бр. 4/зима: 6-8 За допълнителна информация (http:/mbd.protos.bg): Янкова Д. Алгоритъм за за лечение на хипергликемията при диабет тип 2. Доктор D 2006, бр. 4/зима: 32-35 Павлова К., Ибишев О. Нови указания за лечение на хипергликемията при диабет тип 2. MD 2007, бр. 1/февруари: 20-23 Янкова Д. Патофизиологична база за фармакотерапия на диабет тип 2. MD 2007, бр. 1/февруари: 23-25 Инсулиново лечение при диабет тип 2. MD 2008, бр. 2/март: 32-36