Намалените нива на ендотелни прогениторни клетки – причина за развитието на диабетна съдова болест01/05/2008
Ендотелните прогениторни клетки (ЕРС), произвеждани от костния мозък, играят важна роля за възстановяване на увредените ендотелни клетки при пациенти с артериална хипертония, хиперхолестеролемия и диабет. Понижените нива на циркулиращи ЕРС са причина за атерогенеза – процес, който може да води до намалени нива на еротропоетин, дислипидемия и нарушения в ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS). Нивата на ЕРС се повишават при физическа активност и терапия със статини и инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, а намаляват при тютюнопушене, хипертония, хиперхолестеролемия, атеросклероза, диабет, хронично бъбречно заболяване и напрадване на възрастта. Тези данни потвърждават наличието на връзка между развитието на бъбречно заболяване и процеса на атеросклероза. В Heart Protection Study (2) лечението със simvastatin бе свързано с редуциране на протеинурията. Други проучвания също показаха, че терапията със статини, добавена към инхибиторите на RAAS, може да понижава албуминурията. Подгрупов анализ на TNT (Treatment to New Targets) (3) посочи, че при пациенти с диабет тип 2 и скорост на гломерулна филтрация (GFR)60 ml/min, сърдечносъдови инциденти са регистрирани при съответно 14.1 и 12.8% от лекуваните с двете различни дозировки участници. В проучването CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) (4) приложението на статин (atorvastatin 10 mg/ден) при пациенти с диабет тип 2 и GFR<60 ml/min бе свързано с редуциране на клинично значимите сърдечносъдови инциденти с 48%, на острите коронарни синдроми – с 42%, на инсулта – с 62% и на коронарните реваскуларизационни процедури – с 59%. Използвани източници: 1. Sowers J., Heilig C. Proteinuria reduction -- disease marker or outcome predictor? Program and abstracts of the American Diabetes Association (ADA) 67th Scientific Sessions; June 22-26, 2007; Chicago, Illinois 2. Collins R., Armitage J., Parish S. et al. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2003;361:2005-2016 www.thelancet.com 3. Shepherd J., Wenger N., Carmena R., Deedwania P. Intensive lipid lowering with atorvastatin is associated with significant cardiovascular benefits in coronary patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease: the TNT Study. Program and abstracts of the American Diabetes Association (ADA) 67th Scientific Sessions; June 22-26, 2007; Chicago, Illinois. Abstract 265 4. Colhoun H., Szarek M., Demicco D. et al. Atorvastatin reduces the risk of major cardiovascular events in patients with diabetes and impaired renal function in the collaborative atorvastatin diabetes study (CARDS). Program and abstracts of the American Diabetes Association (ADA) 67th Scientific Sessions; June 22-26, 2007; Chicago, Illinois. Abstract 524