GLUT участва в патогенезата на диабетната нефропатия01/05/2008

 

Между експресията на глюкозния транспортер (GLUT) и диабетната нефропатия има положителна корелация (1). GLUT1 е главният глюкозен транспортер, представен в бъбречната тъкан, като при животински модели на диабет се наблюдава повишаване на неговите нива и обратно – потискане на производството на GLUT1 намалява при тези модели бъбречното увреждане.

Освен това, свръхекспресията на GLUT1 при лабораторни животни без диабет води до развитието на диабетно-подобни бъбречни лезии.

Тези данни могат да послужат за разработването на нова фармакотерапия за инхибиране на реналната продукция на GLUT1, като целта на тови подход е да се намалят вредните действия на хроничната хипергликемия върху бъбреците. Методът изглежда обещаващ за профилактика на диабетната бъбречна болест.