Инхалаторният инсулин Exubera повишава риска за рак на белите дробове01/04/2008

Човешкият инхалаторен инсулин Exubera може да води до повишен риск за рак на белите дробове, предупреди през април Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA).

Exubera е съвместен продукт на Pfizer и Nektar Therapeutics. Фирма Pfizer се отказа напълно от неговото разработване през октомври миналата година поради „финансови причини” и върна всичките права обратно на Nektar.

Данните от клинични изпитвания на двете компании са показали, че шест от 4740 пациенти, лекувани с инхалаторния инсулин, са развили неоплазия на белите дробове в сравнение с един от 4292 пациенти, получавали друг вид активно лечение (честота 0.13 при експозиция на 100 пациенти-години сравнение съответно с 0.02).

Цялата група с новодиагностициран рак на белите дробове, получавала терапия с Exubera, е с анамнеза за тютюнопушене, което затруднява оценката на степента на свързан с инхалаторния инсулин риск.

След пускането на инсулина на фармацевтичния пазар, е докладван един случай на рак на белите дробове при лекуван с него пациент.

Nektar обяви, че се отказва да търси нов партньор за по-нататъшно разработване на Exubera поради потенциалната му връзка с рак на белите дробове.

От програмите с инхалаторни инсулини се отказаха и другите две двойки партньори – Novo Nordisk и Aradigm (AERx) през януари, Eli Lilly и Alkerens (AIR) през март.