Гелът Regranex бе свързан с повишена смъртност от злокачествени заболявания01/04/2008

Becaplermin 0.01% (Regranex Johnson & Johnson), прилаган локално за лечение на диабетни невропатни язви, може да повишава смъртността от ракови заболявания, предупреди през април FDA.

Сравняването на данните при две групи пациенти на възраст =/>19 години за периода януари 1998-юни 2003 година е установило три пъти по-висока смъртност, дължаща се на неоплазии, сред потребителите на гела, който бе одобрен в САЩ през 1997.

Дългосрочно проучване, проведено от производителя, свързна употребата на becaplermin с увеличена заболеваемост от рак.

Regranex е рекомбинантна форма на човешки растежен фактор, произлизащ от тромбоцитите (platelet derived growth factor – PDGF), който се прилага за лечение на невропатни язви при пациенти с диабет. Неговата функция е да стимулира растежа на нова тъкан и затварянето на раните (улцерациите).

Гелът се аплицира локално след хирургично почистване на некротичните тъкани (дебридман), успоредно с отбременяване на налягането в травмираната зона чрез обездвижване и антибактериална терапия.