Eucreas – нова възможност за лечение на диабет тип 201/04/2008

Eucreas (на Novartis) е първият комбиниран перорален препарат, съдържащ DPP-4 инхибитора Galvus (vildagliptin) и metformin, получил одобрение от европейските регулаторни органи за лечение на диабет тип 2, съобщиха от фирмата-производител (1).

Медикаментът е ефективен при болни, при които не може да се постигне контрол на кръвната глюкоза с metformin, прилаган самостоятелно. Резултати от проведени проучвания сочат, че добавянето на vildagliptin подобрява сигнификантно гликемичния контрол при пациенти на монотерапия с metformin, като намалява с 1.1% стойностите на HbA1c, без комбинираната терапия да е свързана с наддаване на тегло или с повишен риск за хипогликемия.

Одобрението идва след като Novartis промени лекарствената инструкция на препарата, която препоръчва мониториране на чернодробната функция в началото на терапията, на всеки три месеца през първата година, а след това – периодично.

Eucreas се прилага два пъти дневно в доза vildagliptin 50 mg/metformin 850 mg или vildagliptine 50 mg/metformin 1000 mg. Двете съставки на медикамента повлияват едновременно дисфункцията на островните клетки в панкреаса и инсулиновата резистентност, които са в основата на патологията на диабет тип 2.

Vildagliptin действа чрез възстановяване на нормалната функция за увеличаване на секрецията на insulin и намаление на glucagone – двата основни хормона, които регулират нивата на кръвната глюкоза. Ефектите на metformin се постигат основно чрез намаляване продукцията на кръвна глюкоза от черния дроб и увеличаване на инсулиновата чувствителност.

Основен конкурент на Eucreas и Galvus е Januvia (sitagliptin) на Merck & Co. Според анализатори, годишните продажби на Eucreas могат да достигнат $500 милиона.

Използван източник:

1.Novartis Press Release 25Feb 2008 Eucreas, a single-tablet combination of Galvus and metformin, set for launch in first EU countries as new treatment for type 2 diabetes http://www.novartis.com