ДОБЪР ДЕН01/12/2007
Уважаеми колеги, Промените в консенсусния алгоритъм за контрол на хипергликемията при диабет тип 2, направени от Европейската асоциация за изследване на диабета и Американската диабетна асоциация, са основната ни тема в рубрика Терапия в този брой на списание Доктор D. Тиазолидиндионите остават втора стъпка терапия (в това отношение няма промяна в оригиналния алгоритъм, издаден преди около една година), но авторите на ревизията предупреждават за по-предпазливо приложение на тези медикаменти при пациенти с риск за или със застойна сърдечна недостатъчност. Нов терапевтичен избор, който се добавя в ревизирания алгоритъм, е инхибиторът на дипептидил пептидаза 4 - sitagliptin. Останалите указания, заложени в оригиналната версия, остават без промяна. Предимствата и недостатъците на пероралните антихипергликемични средства са другата ни основна терапевтична тема, която сме се опитали да представим максимално балансирано и обективно въз основа на наличните доказателства. Най-четената история по диабетология и изобщо по ендокринология през 2007 година в Medscape е „сагата на тиазолидиндионите”, и особено на rosiglitazone. Включително и в този брой на Доктор D, можете да четете различни мнения дали rosiglitazone може да повишава риска за миокарден инфаркт. Какво е влиянието на антихипергликемичните средства върху сърдечната недостатъчност е тема, която ви предлагаме в рубрика Кардиодиабетология. Метаболитна остеология е рубрика, в която можете да четете за остеопорозни фрактури при диабет, както и за едно революционно откритие в еднокринологията... Приятно четене на Доктор Д!