Ревизия на алгоритъма за лечение на хипергликемията при диабет тип 2


dd 01/12/2007

* Metformin остава терапия на първи избор заедно с интервенцията за промяна в стила на живот * Актуализация на указанията за прилагане на тиазолидиндионите * Sitagliptin се добавя като възможно терапевтично решение Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изследване на диабета* ревизираха издадените преди около година съвместни указания за контрол на хипергликемията при диабет […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.