ПРЕВЕНЦИЯ С LISINOPRIL НА ГЛОБАЛНИЯ СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК01/12/2007

Значението на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) в регулацията на метаболитната хомеостаза е от първостепенна роля и нейното повлияване при дисфункция е ключов момент в превенцията на много от сърдечносъдовите заболявания (ССЗ). Най-важните медикаментозни средства за това са инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕИ)*, които заедно с бета-блокерите и статините, се използват за избягване на “големите инциденти”от ССЗ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.