Открит е молекулярният механизъм за възпалението на съдовете при диабет тип 101/12/2007

Хората с диабет тип 1 имат повишена експресия в моноцитите на два рецептора, които играят ключова роля в естествения клетъчен имунитет, и са причина за проинфламаторния съдов статус. Тези рецептори – TLR2 и TLR4 са част от семейството на Toll-like рецепторите (TLRs).

Повишената експресия на TLR2 и TLR4 води до възпаление на съдовете и промотира развитието на атеросклероза, която е причина за сърдечносъдово заболяване при хората с диабет тип 1, коментират техните откриватели в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (http://jcem.endojournals.org).

В моноцитите на пациентите с диабет тип 1 са били измерени и сигнификантно по-високи нива на IL-1b и TNF-alpha, в сравнение с контролите, които са корелирали с експресията на TLR2 и TLR4 (p<0.005). Между повишената експресия на TLR2 и TLR 4 и нивата на HbA1c и NFkb също е била установена значима положителна корелация.