Detemir e с предимства пред NPH инсулин при възрастни пациенти с диабет тип 201/12/2007
При пациенти над 65 години с диабет тип 2, които се нуждаят от инсулин за поддържане на гликемичния контрол, инсулин detemir може да бъде по-добро решение от NPH (neutral protamine Hagedorn) инсулин, показа обединен анализ на данните от рандомизирани проучвания, публикуван през ноември в Journal of the American Geriatrics Society (www.blackwell-synergy.com/loi/jgs). Данните за предимствата на detemir са от три отворени международни проучвания, обхванали 416 пациенти на възраст най-малко 65 години и над 880 по-млади участници. За период от 22 до 26 седмици те са били лекувани с базален инсулин - detemir или съответно NPH, заедно с перорални антихипергликемични средства или прандиален инсулин. Нивото на постигнатия гликемичен контрол е било сходно с двата базални инсулина и в двете възрастови категории. Въпреки това, в групите, получавали detemir, е било регистрирано значимо по-малко наддаване на тегло (около 1 kg). Допълнително, приложението на инсулин detemir е било свързано със значимо намаление на общия риск за хипогликемични епизоди с 41% при по-възрастните хора. Редукцията на този риск при по-младите участници е с 25%. Резултатите от този анализ съвпадат с данните от проучването PREDICTIVE, публикувани също през тази година в Diabetes, Obesity and Metabolism (www.blackwell-synergy.com/loi/DOM).