ДОБЪР ДЕН01/10/2007
Уважаеми колеги, Новости във фармакологичната терапия на диабет тип 2 е основната тема в този брой на Доктор Д. Предлагаме ви алгоритъм за започване и адаптиране на инсулиновите режими, аргументи в подкрепа на инсулиновите аналози пред конвенционалните инсулинови препарати, както и актуализирани данни за инхибиторите на дипептидил пептидаза-4 в лечението на това заболяване. Контролът на дислипидемията при диабет тип 2 е втората ни тема. Кои са най-интересните открития в областта на диабета през последвите два месеца? Инхибирането на ензима PKCepsilon (PKCe) подобрява глюкозо-стимулираната секреция на инсулин и намалява клирънса на инсулина, съобщиха австралийски изследователи през октомври в списание Cell Metabolism (1). Делецията на PKCe при db/db мишки с предшестващ диабет е довело до увеличаване на инсулиновата секреция и до подобряване на глюкозния толеранс. Откритието може да доведе до разработването на инхибитор на PKCe, който ще представлява нов подход в лечението на диабет тип 2, тъй като ще коригира главната причина за появата и прогресирането на хипергликемията - бета-клетъчната дисфункция. Друг ензим – AMP-активирана протеин киназа (AMPK), участва в клетъчния метаболизъм, смятат британски изследователи, които са успели да идентифицират неговата структура. Според тях, AMPK участва в баланса между вноса и разхода на енергия и също може да намери място в контрола на метаболитните нарушения при диабет тип 2 (2). Повишеното ниво на метил нитрат в ексхалирания въздух може да служи като неинвазивен маркер за хипергликемия при пациенти с диабет тип 1, показаха резултатите от проучване, публикувани през октомври в списание Proceedings of the National Academy of Science (3). Газовият анализ за измерване на летливи органични компоненти изглежда обещаващо диагностично средство и при други заболявания като язвена болест и кистична фиброза. Хипоинсулинемията и повишените концентрации на мастни киселини и кетони при диабет тип 1 по време на остра, спонтанна хипергликемия повишават нивата на ексхалирания метил нитрат (до 10 пъти в сравнение с еугликемия), са показали многократни измервания при 10 деца с диабет тип 1. При 16 от общо 18 изследвания е била установена силна положителна зависимост между нивото на плазмената глюкоза и количеството на метил нитрат в издишания въздух. Приятно четене на Доктор Д! Използвани източници: 1. Schmitz-Peiffer C., Laybutt D., Burchfield J. et al. Inhibition of PKC improves glucose-stimulated insulin secretion and reduces insulin clearance. Cell Metabolism 2007, 6: 320-328 www.cellmetabolism.org 2. Xiao В., Heath R., Saiu P. et al. Structural basis for AMP binding to mammalian AMP-activated protein kinase. Nature 2007, 449: 496 - 500 www.nature.com/nature/index.html 3. Novak B., Blake D., S. Meinardi S. et al. Exhaled methyl nitrate as a noninvasive marker of hyperglycemia in type 1 diabetes. Proc Natl Acad SCI 2007, 104 (40):15613-18 http://www.pnas.org Д-р Д. Янкова