Назначаването на статин при всички пациенти с диабет над 40 години изглежда оправдано01/10/2007
Сред диабетната популация - при мъжете над 40 и при жените над 45-годишна възраст лечението със статин може да бъде ефективна стратегия за първична превенция на сърдечносъдово заболяване (ССЗ), показаха резултатите от проведено във Великобритания проучване, публикувани през август в Diabetes Care (1). От общо 60 258 пациенти с диабет, 11 005 мъже и жени на възраст от 30 до 74 години са отговаряли на критериите за първична превенция на ССЗ (висок риск за появата на сърдечносъдов инцидент). Анализът, проведен сред тази група, е показал, че преминаването от група с нисък в група с умерен/висок риск за развитие на ССЗ става при мъжете с диабет на 40.6 години, а при жените - на 44.2 години. Използвайки тази възраст като граница, чувствителността и специфичността за определяне на сърдечносъдовия риск, налагащ терапия със статини, е 92.2% и 84.4% за мъжете и 90.2% и 81.3% за жените. Ако на тази възраст се назначава терапия със статин, то броят на пациентите, които трябва да бъдат лекувани, за да се избегне един сърдечносъдов инцидент, е 25.1. Подобна стратегия е ефективна и може да се прилага в клиничната практика. Всички възрастни пациенти с диабет трябва да получават терапия със статин за първична превенция на ССЗ, тъй като захарният диабет е еквивалент на исхемична болест на сърцето. Използването на общия холестерол >5 mmol/l като показател за назначаване на терапия със статин е стратегия с най-малка ефективност, показват резултатите. Честотата на диабета, установена в това проучване е 3.6%, което отговаря на националните регистри. Използван източник: 1. Siyambalapitiya S., Bulugahapitiya U., Sithole J. et al. Combining population health and baseline risk strategy by determining an age cutoff for initiating statins in patients with diabetes: A population-based study. Diabetes Care 2007 30: 2025-2029 http://care.diabetesjournals.org