Най-големият информационен архив за лекари


dd 01/10/2007

On-line достъп до съдържанието на всички досега излезли броеве на МD, както и на списанията Доктор D и Кардио D, можете да намерите на http://mbd.protos.bg. Това е нашата Медицинска база данни, която позволява бързото намиране на информация или на конкретен материал по ключова дума или диагноза, име на фирма или на медикамент. Мотото на редакционните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.