Най-големият информационен архив за лекари01/10/2007
On-line достъп до съдържанието на всички досега излезли броеве на МD, както и на списанията Доктор D и Кардио D, можете да намерите на http://mbd.protos.bg. Това е нашата Медицинска база данни, която позволява бързото намиране на информация или на конкретен материал по ключова дума или диагноза, име на фирма или на медикамент. Мотото на редакционните екипи на списанията ни е „да поднесем на читателите си най-актуалната и полезна за клиничната практика медицинска информация в най-кондензирания и лесен за четене формат!“ Мотото на нашата Медицинска база данни (МБD) е „да помогнем на лекарите и всички свързани с медицината в България да спрат да търсят информация и да започнат да я намират!“ В бъдеще в МБD ще може да намирате информация и от други специализирани медицински издания. За допълнителна информация, моля, посетете уеб страницата на МБD на адрес http://mbd.protos.bg, обадете на телефон 02/93 76 399 или ни изпратите e-mail на md@capital.bg.