Мястото на инхибиторите на дипептидил пептидаза-4 в лечението на диабет тип 201/10/2007

Цел: Ензимът дипептидил пептидаза (DPP-4) разгражда инкретиновия хормон глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1), който има важни антидиабетни свойства. Стратегията за инхибиране на действието на ензима е нов метод за лечение на диабет тип 2, тъй като води до повишени нива на активен GLP-1. От своя страна, GLP-1 стимулира инсулиновата секреция и намалява глюкогановата секреция, което води до […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.