Liraglutide води до намаляване на кръвната глюкоза и теглото при нисък риск за хипогликемия01/10/2007

Терапията с liraglutide – аналог на човешкия GLP-1, прилаган в комбинация с metformin и rosiglitazone, води до значимо в сравнение с плацебо подобряване на гликемичния контрол и до намаляване на теглото, показаха резултатите от фаза 3 26-седмичното проучване LEAD 4, което е част от изследователската програма LEAD (Liraglutide Effect and Action in Diabetes), провеждана от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.