Изводите за клиничната практика01/10/2007
* Фиксирана комбинация Noliprel/Noliprel Forte води до значимо намаляване на микроваскуларните и микроваскуларните събития при пациенти с диабет тип 2 за период от 4.3 години * Подобно лечение е лесно за рутинно приложение поради минимално титриране на дозата и малък риск за нежелани странични действия, като може да осигури съдова протекция на популацията с диабет тип 2 * “Ако ползите, демонстрирани от ADVANCE с Noliprel, се приложат при поне половината от диабетиците в цял свят, за 5 години ще бъдат предотвратени повече от милион смъртни случаи“ (Lancet 2007)