Инсулиновите писалки са икономически ефективна алтернатива на спринцовките01/10/2007
Започването на инсулинова терапия при пациенти с диабет тип 2 с предварително напълнена с инсулин писалка намалява необходимостта от медицински грижи, което води до спестяване на средства на здравната система, в сравнение с използването на традиционни спринцовки и флакони, показаха резултатите от обсервационно проучване в САЩ, публикувани в Clinical Therapeutics (1). Автоматичните устройства за доставка на инсулин тип „писалка“ намаляват загубите на инсулин и са предпочитани от пациентите поради по-лесната и надеждна техника на дозиране. В проучването са били сравнени за период от 24 месеца две групи пациенти с диабет тип 2, на които е била новоназначена инсулинова терапия със спринцовки за еднократна употреба или с пенове. При пациентите, които са започнали инсулинова терапия с писалки, са били регистрирани по-малко амбулаторни прегледи, хоспитализации и общи здравни разходи в сравнение с групата на спринцовки. Общите годишни разходи на здравната система, с изключение на цената на лекарствата, са били средно $14 900 в групата на писалки спрямо $32 000 в групата на спринцовки (или разлика от $17 000). Най-голямо спестяване е било регистрирано от сметките за болничен престой (около $1200 спрямо съответно $5000). Разходите за общи амбулаторни грижи ($7800 спрямо $13 000), лекарства ($6100 спрямо $7500) и здравни грижи поради свързани с диабета усложнения ($7300 спрямо $13 800) също са били по-малко при терапия с писалка. Цялостната икономическа полза от използването на писалки е по-голяма отколкото на спринцовки, тъй като води до спестяване на средства на здравната система за свързани разходи, смятат авторите. Използван източник: 1.Insulin pen is could be a cost-saving alternative to syringes in some special patients. Clin Ther 2007, 29: 1294-1305 www.clinicaltherapeutics.com Инхалаторният човешки инсулин намалява кръвната глюкоза при минимални белодробни ефекти