Хранителните добавки със селен не предпазват от диабет тип 201/10/2007
Дневният перорален внос на селен в доза 200 mcg за период от седем години не само, че не подобрява глюкозния метаболизъм, но води до повишен риск за появата на диабет тип 2, показаха резултатите от проучването NPC (Nutritional Prevention of Cancer), публикуван през август в списание Annals of Internal Medicine (1). В групата, получавала добавки със селен в посочената доза, са възникнали 59 случая на диабет в сравнение с 39 при взималите плацебо (честота 12.6 спрямо 8.4 на 1000 човекогодини, 1.55 пъти повишен риск). След изключване на влиянието на възрастта, пола, индекса на телесна маса и пушаческия статус, отново приемът на селен не е бил свързан с превантивен ефект по отношение на диабет тип 2. Рискът за появата на заболяването е бил най-голям при участниците с най-високи изходни нива на селен в плазмата (2.7 пъти). Използвани източници: 1.Stranges S., Marshall J., Natarajan R. et. al. Effects of long-term selenium supplementation on the incidence of type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 2007, 147:217-223 http://www.annals.org 2.Bleys J., Navas-Acien A., Guallar E. Selenium and diabetes: more bad news for supplements. Ann Intern Med 2007, 147:271-272