Ренин-ангиотензиновата система и диабет тип 2


dd 01/07/2007

Сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност е много висока при пациентите с диабет тип 2. Отчитайки епидемията от затлъстяване и метаболитен синдром в световен мащаб, развитието на диабет тип 2 и свързаните с него сърдечносъдови усложнения ще представляват голямо предизвикателство в бъдеще. Най-добрата стратегия за намаляване на тежестта на проблема е профилактиката на самия диабет и на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.