Контрол на атерогенната дислипидемия при диабет тип 2


dd 01/07/2007

Статините са първа линия липидопонижаваща фармакотерапия за: вторична профилактика на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) при популацията с диабет, независимо от изходните нива на LDL холестерола (LDL-C), като прицелното ниво на LDL-C e <2.6 mmol/l (100 mg/dl); постигането на LDL-C<1.8 mmol/l (70 mg/dl) с висока доза статин води до допълнително намаляване на сърдечносъдовите събития при пациенти с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.