Кардио-диабет: нови обединени указания за лечeние в Европа


dd 01/07/2007

Глюкозният интолеранс е спектър от нарушения между нормални гликемични стойности и изявен диабет, като сърдечносъдовият риск расте през целия континуум Европейското дружество по кардиология (ESC, www.escardio.org) и Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD, www.easd.org) издадоха съвместни указания за контрол на диабета и свързаната с него сърдечносъдова заболеваемост (1). Можете да прочетете оригиналния документ на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.