Хроника на една предизвестена атеросклеротична болест


dd 01/07/2007

Патофизиология и естествена еволюция на диабет тип 2 Мнозинството от хората с диабет тип 2 развиват инсулинова резистентност години преди изявата на хипергликемията. В най-ранните стадии на нарушението, увеличената инсулинова секреция може да компенсира инсулиновата резистентност и поради това е възможно нивата на кръвната глюкоза да се поддържат в нормалните граници на гладно и постпрандиално. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.