ДОБЪР ДЕН01/07/2007

Диабет тип 2 – патогенеза и възможности за фармакотерапия, е основната тема на този брой. Инсулиновата резистентност и бета-клетъчната дисфункция са двете ключови нарушения при това заболяване, но дали това е цялата история можете да прочетете в рубрика Терапия.

Нови обединени указания за контрол на хипергликемията, дислипидемията и артериалната хипертония при диабет бяха издадени от Европейската асоциация за изследване на диабета и Европейското дружество по кардиология. В тази книжка сме се опитали да обобщим най-важното от препоръките за клиничната практика.

Приятно четете на Доктор Д!