Диабетът съкращава продължителността на живот с осем години01/07/2007

Хората на 50-годишна възраст, които имат диабет, живеят средно осем години по-кратко от връстниците си, показаха резултатите от проучване, публикувани през юни в Archives of Internal Medicine.

Въпреки че пациентите със сърдечносъдово заболяване, независимо от това дали са със или без диабет, имат сходна преживяемост (средно 6.6-7.1 години), при диабетната популация сърдечносъдовата патология се изявява по-рано със 7.8 години при мъжете и с 8.4 години при жените.

Това прематурно развитие на кардиоваскуларните нарушения води до по-кратка очаквана продължителност на живот със 7.5 години при мъжете и с 8.2 години при жените с диабет.

Откритието подчертава важността на профилактиката на диабет тип 2 и на интервенциите за здравословна промяна в стила на живот. За възможностите в тази област, можете да четете в рубрика Превантивна кардиодиабетология.