Заместването на инкретиновата функция: нов терапевтичен подход при диабет тип 201/04/2007

Съвременният алгоритъм за фармакотерапия на диабет тип 2 представлява стъпалообразно включване на глюкозопонижаващи медикаменти с различен механизъм на действие, започвайки с монотерапия (метформин е средство на първи избор) и преминавайки към комбинирано или към инсулиново лечение (в комбинация с перорални средства или самостоятелно). При диабет тип 2 е нарушена острата фаза на хранително-индуцираната инсулинова секреция, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.