Vildagliptin понижава гликемията сходно на rosiglitazone, но не води до наддаване на тегло


dd 01/04/2007

Монотерапията с vildagliptin (Galvus на Novartis, www.galvus.com) има добър профил на ефективност и поносимост за лечение на диабет тип 2, като постига сходно понижаване на гликемията с rosiglitazone, но без да води до наддаване на тегло, показаха резултатите от сравнително проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1). В двойно-сляпото, рандомизирано, контролирано, многоцентрово проучване, са участвали […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.