ДОБЪР ДЕН01/04/2007

Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF) проведе 19-ия Световен диабетен когрес през декември в Кейп Таун, ЮАР. Това бе най-големият научен форум, състоял се в историята на континента Африка, в който взеха участие над 12 000 делегати от различни страни.

На конгреса бяха представени резултатите от проучването ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial), подробна информация, за което можете да четете в статията ADOPT: rosiglitazone поддържа по-дълго стабилен гликемичен контрол от metformin и glyburide.

Инкретин-базираните лекарства бяха централния фокус на форума. Миметиците на глюкагон-подобния пептид (GLP)-1, като exenatide, и дипептидил-пептидаза тип 4 (DPP-IV) инхибиторите, като vidagliptin, привлякоха вниманието както в заседателните зали, така и на фирмените щандове.

Заместването на инкретиновата функция като нов терапевтичен подход за лечение на диабет тип 2, е тема на статия в този брой.

Panta rei, panta res…UKPDS не изследва възможностите на тиазолидиндионите като средство за лечение на диабет тип 2. Логично, това проучване бе последвано от ADOPT, което от своя страна не тества инкретин-базираните лекарства. Те вероятно ще бъдат обект на трето голямо интервенционно изследване, което може би след няколко години ще отговори на въпросите има ли ефективна терапия за спиране на прогресирането на диабет тип 2 и за забавяне на развитието на микро- и макроваскуларни усложнения, свързани с това заболяване.

Финалните резултати от превантивния проект EUROACTION*, който бе спонсориран от Европейското общество по кардиология (European Society of Cardiology – ESC), също бяха докладвани в Кейп Таун. Медицинските сестри могат да играят водеща роля в мултидисциплинарния екип за съветване и подкрепа на пациентите с коронарна сърдечна болест или с множествени сърдечносъдови рискови фактори, на техните партньори или на другите членове на семейството за значима промяна в стила на живот с цел да избегнат бъдещи сърдечносъдови инциденти.

EUROACTION потвърди, че за превенция на сърдечосъдовата болест при хората с диабет тип 2, освен гликемията, е необходимо да се контролират и множествените рискови фактори като заседнал начин на живот, нездравословно хранене, дисгликемия, централно затлъстяване, хипертония и повишена коагулационна активност.

Интервенцията за промяна в стила на живот е най-важната мярка, но освен нея е необходимо да се използват и кардиопротективни терапии като антитромбоцитни средства, бета-блокери, АСЕ инхибитори и статини.

Данните от проучването SERENADE (Study Evaluating Rimonabant Efficacy in Drug-Naive Diabetic Patients), също представени на конгреса, показаха, че при хора с наскоро изявен диабет тип 2 (под три години), поддържали неадекватен гликемичен контрол през последните шест месеца само с диета, прилагането на rimonabant 20 mg еднократно дневно постига значимо по-голямо понижаване на хемоглобин A1с в сравнение с плацебо (редукция с 0.8% спрямо 0.3% при изходно ниво на А1с 7.9%).

При пациентите с по-високи изходни нива на A1с (8.5%), rimonabant е бил свързан със сигнификантно по-изразен глюкозопонижаващ ефект (редуциране на А1с с 1.9% в сравнение с 0.7% при контролите), като над 50% от лекуваните с този медикамент, са постигнали A1с<7%, което е прицелното ниво според Американската диабетна асоциация.

Значимата загуба на тегло (средно 6.7 kg в сравнение с 2.7 kg при плацебо) и подобряването на други сърдечносъдови рискови фактори и компоненти на метаболитния синдром като обиколка на талията, дислипидемия и HDL-холестерол, са били допълнителни благоприятни ефекти.

Rimonabant e одобрен в Европейския съюз като допълнителна терапия към диетата и физическата активност за лечение на пациенти със затлъстяване или с наднормено тегло и свързани рискови фактори като диабет тип 2 и дислипидемия.

SERENADE е второто проучване през 2006 година (след RIO-Diabetes, чиито резултати бяха публикувани през октомври в списание Lancet), което показва, че блокерът на канабиноидния тип 1 (CB1) рецептор подобрява значимо нивата на кръвната глюкоза. На медикаментозното лечение на затлъстяването също сме посветили специална статия в този брой.

Приятно четете на Доктор Д!

* EUROACTION е най-мащабният до момента проект на превантивната кардиология в Европа. В него са участвали над 10 000 пациенти с коронарна сърдечна болест или с висок сърдечносъдов риск и техните парньори от осем страни (Великобритания, Дания, Испания, Италия, Полша, Франция, Швеция, Холандия), 12 болнични заведения и 12 практики на общопрактикуващи лекари. Мултидисциплинарните екипи са включвали ОПЛ и кардиолози, медицински сестри, диетолози, специалисти по кинезитерапевти и рехабилитатори.

Резултатите при пациентите с коронарна сърдечна болест, участвали в EUROACTION, в сравнение с контролната група, получавала стандартна здравна помощ, са били следните:

– 72% са постигнали препоръчваната дневна консумация плодове и зеленчуци (400 g/ден, пет стандартни порции) спрямо съответно 35%

– 55% са ограничили приема на наситени мазнини (<10% от дневния енергиен внос) в сравнение с респективно 40%

– 17% са постигнали препоръчваната консумация на богати на омега-3 полиненаситени мастни киселини риби (>3 пъти в седмицата) в сравнение с 8%

– 58% от активните пушачи по времето на коронарния инцидент са преустановили трайно вредния си навик (над една година) в сравнение с 47%

– 54% са упражнявали редовна физическа активност (30-45 минути четири до пет пъти в седмицата) в сравнение с 20%

– централното затлъстяване (обиколка на талията над 94 cm при мъжете и над 80cm при жените) е било намалено, като идеална обиколка на талията е била постигната при 35% спрямо съответно 22%

– ниво на общ холестерол <5mmol/l e било постигнато при 78% в сравнение със съответно 71%