Първична профилактика на сърдечносъдовите заболявания при диабет01/04/2007

Американската сърдечна асоциация (American Heart Association –AHA) и Американската диабетна асоциация (American Diabetes Association – ADA) публикуваха през януари обединено становище за първична профилактика на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) при хората с диабет (без анамнеза за ССЗ) (1). Консенсусът е опит за хармонизиране на препоръките на двете организации в тази област. Препоръки на AHA и ADA […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.