Osseor – голямата иновация в лечението на остеопорозата01/04/2007

Костта трябва да е твърда, за да издържа на натоварване, и в същото време гъвкава – да може да се скъсява и разширява при натиск, и да се удължава и свива при разтягане без да се чупи. Костното съдържание (минерали и органичен матрикс), качеството на костта, и най-вече костната микроархитектура определят костната здравина. При остеопорозата костта отслабва и става по-чуплива.

Osseor има уникален двоен механизъм на действие

На първо място Osseor (strontium ranelate) образува нова кост като стимулира костното изграждане. Освен това Osseor пази костта благодарение на специфичния си ефект върху остеопротегерина – наскоро открит белтък, който предпазва скелета от костна загуба. Така Osseor възстановява баланса в костното ремоделиране, стимулирайки костното изграждане. Нещо повече, запазвайки остеобластите и остеокластите активни в обновяването на костта, при лечение с Osseor костта е жива и се подобрява нейното възстановяване. Това е от особено значение, защото костта трябва постоянно да се обновява през целия живот.

Триизмерна оценка (микроСТ) на костни биопсии показа значим ефект на Osseor както върху кортикалната, така и върху трабекуларната кост. Osseor увеличава кортикалната дебелина, увеличава броя на трабекулите и намалява разстоянието между тях.

Образувайки нова кост, Osseor увеличава количеството и качеството на костта, подобрява костната микроархитектура и размерите на костта.

Osseor, 1 саше дневно, има широк спектър на антифрактурна ефективност. Ефектът му е бърз, като в същото време Osseor е първият медикамент с доказана антифрактурна ефективност при 5-годишно лечение срещу вертебралните и невертебралните фрактури, включително на бедрената кост.

Ефективността на Osseor в намаляването на риска от фрактури не зависи от тежестта на остеопорозата и възрастта на пациента.

Добре известно е, че остеопорозата води до значително понижение на качеството на живот на пациентите. Остеопорозните фрактури често водят до прогресивно деформиране на скелета, загуба на ръст и болка в гърба.

Osseor, 1 саше дневно, не само намалява фрактурния риск, но и директно подобрява качеството на живот на пациентите. В проучването SOTI* Osseor увеличава броя на пациентите без болка в гърба с 29% като ефектът е значим още през първата година. Osseor също намалява с 20% броя на пациентите, които са намалили ръста си. Osseor подобрява качеството на живот на пациентите и във физикален, и в емоционален аспект.

Д-р Димитър ВАСИЛЕВ, Servier

*SOTI (Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention)

http://www.servier.com/pro/osteoporose/protelos/protelos_soti.asp

http://www.servier.com/synindex/vertebral-fractures.html